Menu allblacks.com

News

Timatanga - the New Zealand Maori haka

allblacks.com     15 Jun 2005

This dramatic haka, Timatanga, was written especially for the New Zealand Maori team by team kaumatua (elder) Whetu Tipiwai. It tells the Maori story of the creation ... from the void, the nothingness, the darkness to what we have today. It also tells of a gathering of young warriors, young chiefs, young rugby players who are making a statement and setting aims, objectives and strategies to achieve matauranga (knowledge), whanaunatanga ( unity) and taumatatanga (excellence).

This is not only for the present but for the future of Maori rugby and each individual’s mana (prestige), whanau (family), hapu (sub-tribe) and iwi (tribe). This will increase their oranga (well-being) both wairua (spiritually), hinengaro (mentally) and tinana (physically).Timatanga

I te timatanga

Ko te kore!

Ko te po nui

Ko te po roa

Wehenga matua

Herenga tangata

He toa rangatahi

He toa rangatira

Whakaki ki te maunga

Tae ki te whenua

Hoki ki te rangi

Tae ki te pukerunga

Piki ake piki ake

Ki te ara poutama

Ki nga taumatatanga e

Wairua hinengaro tinanaEnglish Translation

In the beginning

There was nothing

The big darkness

The long darkness

The separation of Rangi and Papa

Formed man/people

Formation of young warriors

Formation of young chiefs

If you aim for the mountains

You will hit the plains

If you aim for the sky

You will hit the mountain peaks

climb up, thrive

to the pathway of knowledge

to achieve excellence

spiritually, mentally, physically